رزومه

تالیف

کتاب آشنایی با عملکرد انواع ماشین بابکت
چاپ ونشر ایران، سال 96، شابک: 8-218-432-600-978

مقالات

بررسی جانمایی مساجد و حسینیه ها (طرح مطالعاتی: شهرمشهد)
همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری، بابل، 14 اسفند 1399.
مدیریت شهری و آینده پژوهی در برنامه ریزی شهری
همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری، بابل، 14 اسفند 1399.
ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی بازیافت سرد آسفالت با استفاده از کف قیر
کنگره ملی معماری و عمران شهری، تربت جام ، 2و3 اسفند 1396.
محاسبه و مدل سازی ایستگاه میدان سعدی قطار شهری مشهد با استفاده از نرم افزارهای Sap2000 وPlaxis2D
کنگره ملی معماری و عمران شهری، تربت جام ، 2و3 اسفند 1396.
مدلسازی عددی حالت بهره برداری و رفتار تیر بتن آرمه دارای بتن خودمتراکم
همایش ملی مقاوم سازی، دانشگاه یزد، شهریور 1387.
بررسی رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه دارای بتن خود متراکم با مدلسازی المان محدودی ANSYS
دومین کارگاه تخصصی بتن خود متراکم، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، اردیبهشت1388.
مدلسازی عددی تیرهای بتن آرمه دارای بتن خود متراکم در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی تحت خمش
پنجمین کنگره ملی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، اردیبهشت 1389.
F.E Modeling of Normal and Self-Consolidating RC Beams and Experimental Bending Behavior of SCC Beams
3th International Conference of concrete & development , May 2009, Tehran.
SHEAR CAPACITI MODELING OF SELF CONSOLIDATING CONCRETE BEAMS
8th International Congress on Civil Engineering, May 11-13, 2009, Shiraz University, Shiraz, Iran

تجربه کاری

مدیر گروه عمران دانشگاه فنی مهندسی وحدت تربت جام
دبیر کمیته راهبردی – اجرایی اولین کنگره ملی معماری و عمران شهری دردانشگاه وحدت
مشاور جوان معاونت فنی وعمرانی شهرداری مشهد
عضو سابق مرکز پژوهشهای شورای شهر مشهد.( کارگروه فنی و عمرانی وشهرسازی)
مهندس ناظر پایه 1 و عضو سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی.
طراح و ناظر پروژه¬های هیدرولیکی شرکت آب منطقه¬ای خراسان رضوی ، جنوبی و شمالی .
مشاور بسیج مهندسین استان خراسان رضوی.
کاندیدای چهارمین و ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد .
کاندیدای هفتمین دوره هیات مدیره نظام مهندسی خراسان رضوی.
همکاری در پروژه قطار شهری مشهد.
ساخت بلوکهای رنگی واستفاده بجای جداول درشهرمشهد و شاندیز